२०१८ चे कार्यक्रम

कार्यक्रम
दिनांक
संक्रांति
जानेवारी २७
गुडी पाडवा
मार्च ३१
गणपती
सप्टेंबर २२ (प्रायोगिक)
दांडिया
ऑक्टोबर २० (प्रायोगिक)
दिवाळी
नोव्हेंबर १० (प्रायोगिक)

कार्यक्रम जवळ स्टॉल

वर्गणी प्रकार
सभासदांसाठी
Non-Members
प्लॅटिनम (५ मुख्य कार्यक्रम)
$ २७५.००
$ ४००.००
सुवर्णा (४ मुख्य कार्यक्रम)
$ २५०.००
$ ३७५.००
रौप्य (३ मुख्य कार्यक्रम)
$ २००.००
$ २७५.००
कांस्य (२ मुख्य कार्यक्रम)
$ १२५.००
$ १७५.००
१ कार्यक्रम
$ ७५.००
$ १००.००

गुजगोष्टी

वर्गणी प्रकार
सभासदांसाठी
Non-Members
मुखपृष्ठ (वेबसाइटवर १२ महिन्याची जाहिरात)
$ ५७५.००
$ ७००.००
मुखपृष्ठ (वेबसाइटवर ६ महिन्याची जाहिरात)
$ ५१५.००
$ ६२५.००
मुखपृष्ठ
$ ४२५.००
$ ५२५.००
मागील पृष्ठ (वेबसाइटवर विनामूल्य १२ महिन्यांच्या जाहिरातीसह)
$ ५७५.००
$ ७००.००
मागील पृष्ठ (वेबसाइटवर विनामूल्य ६ महिन्यांच्या जाहिरातीसह)
$ ५१५.००
$ ६२५.००
मागील पृष्ठ
$ ४२५.००
$ ५२५.००
सेंटरफल्ड (वेबसाइटवर १२ महिन्याची जाहिरात)
$ ५७५.००
$ ७००.००
सेंटरफल्ड (वेबसाइटवर ६ महिन्याची जाहिरात)
$ ५१५.००
$ ६२५.००
सेंटरफल्ड
$ ४२५.००
$ ५२५.००
संपूर्ण पृष्ठ (वेबसाइटवर १२ महिन्याची जाहिरात)
$ ४५०.००
$ ५२५.००
संपूर्ण पृष्ठ (वेबसाइटवर ६ महिन्याची जाहिरात)
$ ३८५.००
$ ४५०.००
संपूर्ण पृष्ठ
$ २७५.००
$ ३२५.००
अर्धी पृष्ठ (वेबसाइटवर ६ महिन्याची जाहिरात)
$ २८५.००
$ ३२५.००
अर्धी पृष्ठ
$ २००.००
$ २२५.००
चौथा पृष्ठ
$ १२५.००
$ १५०.००


वेबसाइट

वर्गणी प्रकार
सभासदांसाठी
Non-Members
६ महिने
$ २००.००
$ २२५.००
१ वर्ष
$ ३२५.००
$ ३७५.००
विशिष्ट वेळ(उदा. केवळ सण / काही नं. दिवसाचे - कमाल ३० दिवस)
$ १००.००
$ १२५.००
१ सप्टेंबर ते ३० नोव्हेंबर दरम्यानच्या तारखांसाठी(कमाल ३० दिवस)
$ १५०.००
$ १७५.००

कार्यक्रम वेळी जाहिरात

वर्गणी प्रकार
सभासदांसाठी
Non-Members
मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ जाहिरात-फलक
$ १२५.००
$ २२५.००
व्यासपीठावर मध्यवर्ती जाहिरात-फलक
$ १०००.००
$ १०५०.००
व्यासपीठावर बाजूंना जाहिरात-फलक
$ ४००.००
$ ५००.००
स्लाईड शो किंवा प्रेक्षकांशी ५ मिनिटं संवाद
$ ५००.००
$ ५७५.००
प्रत्येक प्रसंगी पत्रके वाटणे (प्रति कार्यक्रम किंमत)*
$ ५०.००
$ ७५.००
(*)पत्रके नोंदणीपत्रांमध्ये ठेवली जातील, जोपर्यंत विक्रेत्याकडे पत्रक वितरीत करण्यासाठी एक व्यक्ती नसेल.

कार्यक्रम दिवशी शुल्क

वर्गणी प्रकार
सभासदांसाठी
Non-Members
जोडी
$ ५०.००
मुल (वय ३ - १८)
$ १५.००
एकटा
$ २५.००
ज्येष्ठ नागरिक
$ १५.००
महाविद्यालयीन विद्यार्थी (आयडीसह)
$ १५.००