२०१८ चे कार्यक्रम

कार्यक्रम
दिनांक
संक्रांति
जानेवारी २७
गुडी पाडवा
मार्च ३१
गणपती
सप्टेंबर २२
दांडिया
ऑक्टोबर २०
दिवाळी
नोव्हेंबर १० (प्रायोगिक)

कार्यक्रम जवळ स्टॉल

वर्गणी प्रकार
सभासदांसाठी
सभासद नसलेले
Cash/Check
Online/Credit card
Cash/Check
Online/Credit card
कांस्य (२ मुख्य कार्यक्रम) *
$ १२५.००
$ १३०.००
$ १७५.००
$ १८२.००
१ कार्यक्रम *
$ ७५.००
$ ७८.००
$ १००.००
$ १०४.००
Non-Members: If you pay online here then please fill the form below with transaction details.

कृपया MMA ला Business Promotion Stall वर आपले इच्छुक पॅकेज कळवा.

कृपया MMA ला * २.५ फीट X ५ फीट साईज टेबल आणि २ खुर्च्या


गुजगोष्टी

वर्गणी प्रकार
सभासदांसाठी
सभासद नसलेले
Cash/Check
Online/Credit card
Cash/Check
Online/Credit card
मुखपृष्ठ (वेबसाइटवर १२ महिन्याची जाहिरात)
$ ५७५.००
$ ५९८.००
$ ७००.००
$ ७२८.००
मुखपृष्ठ (वेबसाइटवर ६ महिन्याची जाहिरात)
$ ५१५.००
$ ५३५.६०
$ ६२५.००
$ ६५०.००
मुखपृष्ठ
$ ४२५.००
$ ४४२.००
$ ५२५.००
$ ५४६.००
मागील पृष्ठ (वेबसाइटवर विनामूल्य १२ महिन्यांच्या जाहिरातीसह)
$ ५७५.००
$ ५९८.००
$ ७००.००
$ ७२८.००
मागील पृष्ठ (वेबसाइटवर विनामूल्य ६ महिन्यांच्या जाहिरातीसह)
$ ५१५.००
$ ५३५.६०
$ ६२५.००
$ ६५०.००
मागील पृष्ठ
$ ४२५.००
$ ४४२.००
$ ५२५.००
$ ५४६.००
सेंटरफल्ड (वेबसाइटवर १२ महिन्याची जाहिरात)
$ ५७५.००
$ ५९८.००
$ ७००.००
$ ७२८.००
सेंटरफल्ड (वेबसाइटवर ६ महिन्याची जाहिरात)
$ ५१५.००
$ ५३५.६०
$ ६२५.००
$ ६५०.००
सेंटरफल्ड
$ ४२५.००
$ ४४२.००
$ ५२५.००
$ ५४६.००
संपूर्ण पृष्ठ (वेबसाइटवर १२ महिन्याची जाहिरात)
$ ४५०.००
$ ४६८.००
$ ५२५.००
$ ५४६.००
संपूर्ण पृष्ठ (वेबसाइटवर ६ महिन्याची जाहिरात)
$ ३८५.००
$ ४००.४०
$ ४५०.००
$ ४६८.००
संपूर्ण पृष्ठ
$ २७५.००
$ २८६.००
$ ३२५.००
$ ३३८.००
अर्धी पृष्ठ (वेबसाइटवर ६ महिन्याची जाहिरात)
$ २८५.००
$ २९६.४०
$ ३२५.००
$ ३३८.००
अर्धी पृष्ठ
$ २००.००
$ २०८.००
$ २२५.००
$ २३४.००
चौथा पृष्ठ
$ १२५.००
$ १३०.००
$ १५०.००
$ १५६.००


वेबसाइट

वर्गणी प्रकार
सभासदांसाठी
सभासद नसलेले
Cash/Check
Online/Credit card
Cash/Check
Online/Credit card
मुख पृष्ठ - १ वर्ष
$ ३२५.००
$ ३३८.००
$ ३७५.००
$ ३९०.००
मुख पृष्ठ - ६ महिने
$ २००.००
$ २०८.००
$ २२५.००
$ २३४.००
इतर पृष्ठ - १ वर्ष
$ २००.००
$ २०८.००
$ ३००.००
$ ३१२.००
इतर पृष्ठ - ६ महिने
$ १००.००
$ १०४.००
$ २००.००
$ २०८.००
विशिष्ट वेळ (उदा. केवळ सण / काही नं. दिवसाचे - कमाल ३० दिवस)
$ १००.००
$ १०४.००
$ १२५.००
$ १३०.००
१ सप्टेंबर ते ३० नोव्हेंबर दरम्यानच्या तारखांसाठी (कमाल ३० दिवस)
$ १५०.००
$ १५६.००
$ १७५.००
$ १८२.००

इतर वर्गणी प्रकार (Social Networking)

वर्गणी प्रकार
सभासदांसाठी
सभासद नसलेले
Cash/Check
Online/Credit card
Cash/Check
Online/Credit card
ट्विटर आणि इंस्टाग्राम (महिन्यातून कमीतकमी एकदा) (६ महिने)
$ २००.००
$ २०८.००
$ २५०.००
$ २६०.००
MMA ई-मेल (महिन्यातून कमीतकमी एकदा) (६ महिने)
$ ३००.००
$ ३१२.००
$ ४००.००
$ ४१६.००
फेसबुक (महिन्यातून कमीतकमी एकदा) (६ महिने)
$ २५०.००
$ २६०.००
$ ३५०.००
$ ३६४.००

कार्यक्रम वेळी जाहिरात

वर्गणी प्रकार
सभासदांसाठी
सभासद नसलेले
Cash/Check
Online/Credit card
Cash/Check
Online/Credit card
मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ जाहिरात-फलक (प्रति कार्यक्रम किंमत) **
$ ५०.००
$ ५२.००
$ ७५.००
$ ७८.००
व्यासपीठावर मध्यवर्ती जाहिरात-फलक (प्रति कार्यक्रम किंमत) **
$ २००.००
$ २०८.००
$ २५०.००
$ २६०.००
व्यासपीठावर बाजूंना जाहिरात-फलक (प्रति कार्यक्रम किंमत) **
$ १००.००
$ १०४.००
$ १५०.००
$ १५६.००
स्लाईड शो किंवा प्रेक्षकांशी ५ मिनिटं संवाद (प्रति कार्यक्रम किंमत) **
$ १५०.००
$ १५६.००
$ २००.००
$ २०८.००
प्रत्येक प्रसंगी पत्रके वाटणे (प्रति कार्यक्रम किंमत)*
$ ५०.००
$ ५२.००
$ ७५.००
$ ७८.००
(*) पत्रके नोंदणीपत्रांमध्ये ठेवली जातील, जोपर्यंत विक्रेत्याकडे पत्रक वितरीत करण्यासाठी एक व्यक्ती नसेल.
(**) जाहिरात फलक हा जाहिरातदाराने MMA ला द्यावा लागेल. (The banner must be provided by advertizer.)

कार्यक्रम दिवशी शुल्क (Walk-in)

वर्गणी प्रकार
सभासद नसलेले
Cash/Check
Online/Credit card
जोडी
$ ५०.००
$ ५२.००
मुल (वय ३ - १८)
$ १५.००
$ १५.६०
एकटा
$ २५.००
$ २६.००
ज्येष्ठ नागरिक
$ १५.००
$ १५.६०
महाविद्यालयीन विद्यार्थी (आयडीसह)
$ १५.००
$ १५.६०
फक्त कार्यक्रम (जेवण नाही - सर्व वय वर्ग)
$ १५.००
$ १५.६०

कृपया MMA ला mmatlanta2018@gmail.com ह्या ई-मेल वर आपले इच्छुक पॅकेज कळवा.

Please contact mmatlanta2018@gmail.com with the package you want to purchase so MMA can help set up.